Raport anual 2014

Raport anual
 privind exercitiul financiar 2014

Denumire: S.C. Asigurare Reasigurare ASIMED S.A.


Nr. inregistrare Registrul Asiguratorilor: RA 053 


Adresa sediu social: Bucuresti, str. Gheorghe Lazar nr. 8A, sector 1


Structura actionariat:


HUICA LAURENTIU – 79,97%


RADU GEORGE-CAZACINCU – 0,488%


HUICA ALEXANDRU-CATALIN – 0,389%


S.C. HEPITES S.A. - 3,704%


S.C. OLFARM S.A. - 4,748%


S.C. IMECO S.A. - 1,8%


S.C. MEDUMAN S.A. - 2,237%

S.C. FARMACOM S.A. - 0,076%


S.C. HELIOFARM S.A. - 0,733%


S.C. FARMACEUTICA GALENUS S.A. - 5,846%


Consiliul de Administratie:


Ecaterina Maria Voinescu – Presedinte


Radu George Cazacincu – Membru


Elena Spirea – Membru


Categorii si clase de asigurare practicate:


Compania noastra practica asigurari generale si este autorizata pentru urmatoarele clase de asigurare:


clasa I – asigurari de accidente si boala (inclusiv de munca si boli profesionale)


clasa II – asigurari de sanatate

clasa III – asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare

clasa VII – asigurari de bunuri aflate in tranzit


clasa VIII – asigurari de incendiu si alte calamitati


clasa XIII – asigurari de raspundere civila generala


Dintre clasele practicate de compania noastra, doar clasa II beneficiaza de o deducere limitata de legiuitor insa la un plafon de maximum 250 euro/an/angajat conform Codului Fiscal.


Canalul de distributie al produselor companiei este realizat prin intermediul consilierilor de asigurare – angajati, in cadrul compartimentului Subscriere contracte de asigurare.


Audit financiar:


Auditul financiar extern este realizat de compania S.C. Elite Consulting S.A., inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 029/2001.

Raportul acesteia, prescurtat, arata astfel:
„Am auditat situatiile financiare ale societatii ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2014.

, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data, precum si sinteza politicilor contabile semnificative si notelor explicative anexate.


Situatiile financiare mentionate se refera la:


Total capitaluri proprii - 19.150.035 RON 


Rezultatul (profit) – 2.221.893 RON

In opinia noastra, situatiile financiare la care se face referire in paragraful 1, prezinta in mod corect si fidel pozitia financiara a ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A.la 31 decembrie 2014, precum si rezultatele activitatii sale stabilite pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu Directivele Europene specifice domeniului asigurarilor aprobate prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.3129/2005, modificat prin Ordinul nr. 7/2007 si normele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare si Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


In conformitate cu prevederile art. 7, sectiunea 2, literele g si h, din Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.22/2008, raportam ca pe parcursul auditului statutar al situatiilor financiare, nimic nu ne-a atras atentia ca sa ne faca sa credem ca rezervelor tehnice ale Societatii, proportia activelor admise sa acopere rezervele tehnice, marja de solvabilitate si coeficientul de lichiditate la 31 decembrie 2014, nu au fost calculate si prezentate in toate aspectele semnificative in conformitate cu legislatia si reglementarile romanesti.

Bilantul societatii la 31 DECEMBRIE 2014 se prezinta astfel :


Plasamente totale: 9645293 lei


Creante din operatiuni de asigurare: 474764 lei


Alte creante: 7220425 lei


Alte elemente de activ: 2430 lei


Disponibilitati banesti in casa si conturi: 2817482 lei


Total active: 20197679 lei


Capital social: 11301000 lei


Rezerve: 4068309 lei


Rezerve statutare: 196705 lei


Rezultatul exercitiului: 2221893 lei


Repartizare profit: 0 lei


Rezerve tehnice: 757202 lei


Alte provizioane: 40000 lei

Alte datorii: 105708 lei


Venituri in avans: 144734 lei


Total pasiv: 20197679 lei


CONTUL TEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel:


Venituri din prime subscrise: 1334736 lei


Cheltuieli cu daune totale: 638082 lei


Variatia rezervei de catastrofa: 1223 lei


Cheltuieli de achizitii: 577506 lei


Cheltuieli de administrare: 577506 lei


Rezultatul tehnic al asigurarii generale: -510092 lei


CONTUL NETEHNIC AL ASIGURARILOR GENERALE se prezinta astfel:

Rezultatul tehnic al asig generale: - 510092 lei


Venituri din realizare plasamente financiare: 5152402 lei


Alte venituri netehnice: 180 lei


Venituri totale: 6479358 lei


Cheltuieli totale: 4218180 lei


Rezultatul curent: 2261178 lei


Impozit pe profit: 39285 lei


Rezultatul net al exercitiului: 221893 lei

Societatea are un număr de 19 salariati pentru care a înregistrat cheltuieli cu salarii si taxe aferente.

Veniturile realizate sunt obtinute din activitati de asigurari de accidente, asigurari de sanatate, asigurari de incendiu si alte calamitati si asigurari de raspundere civila profesionala - malpraxis, din venituri din inchirieri de spatii si din venituri financiare pentru plasamentele financiare in depozite la banci si imprumuturi acordate catre alte societati afiliate.

In decursul anului 2014 actionarii au hotarat in mod prudent investirea activelor financiare ale societatii in depozite bancare.

La 31.12.2014 depozitele bancare conform evidentelor contabile arata astfel:

Institutia de credit


Valoarea depozitelor (Lei)

Banca Transilvania: 223175

ProCredit Bank: 325700

Credit Europe Bank: 305277

BRD: 195403

CEC Bank: 134231

Credit Agricole: 250950

Leumi: 167000

Carpatica: 254000

TOTAL: 1855736

La sfarsitul anului 2014 Asimed SA detine actiuni la urmatoarele societati listate la Bursa de Valori Bucuresti:


HEPITES S.A. (8,59%)

Numar de actiuni achizitionate: 1840000


Valoarea conform evidentelor contabile: 643893 LEI


Valoarea de piata la data raportarii: 92000 LEI

De asemenea detine actiuni la societati nelistate cum sunt: ARENA IMPEX SRL in valoare de 299940 lei ( 99.98 %) si ROMFARM S.A. in valoare de 179886 lei (96.59 %).


La data raportarii societatea are inregistrate si virate la termen impozitele si taxele datorate conform legislatiei in vigoare.


Legea aplicabila contractelor de asigurare:


Toate contractele de asigurare se supun prevederilor Legii 32/2000 cu toate modificarile si completarile ulterioare.


Strategii si perspective de dezvoltare:


Pentru 2015, compania noastra si-a propus cel putin mentinerea portofoliului de clienti, identificarea de noi oportunitati de dezvoltare prin dezvoltarea de noi tipuri de polite din categoriile pentru care exista autorizatii CSA, perfectionarea profesionala continua pentru personalul angajat.


Vizualizaţi Asimed SA pe o hartă mai mare
Pentru orice informații, nu ezitați sa ne scrieți!
E-mail:
Subiect:
Mesaj:
Câți ochi are o persoană normală?